but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Рекламации

  1. Регистър за рекламациите – подробно описание на рекламацията – артикул, клиент, оплакване от клиента, документ за продажба;
  2. Описание на действията, които ще се предприемат по отношение на клиента и по отношение на продукта;
  3. Последваща обработка на рекламацията с възможност за одобрение от мениджър;
  4. Генериране на документи за удовлетворяване на рекламацията, директно от регистъра на рекламациите – кредитно известие, фактура.

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009