but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Управление на складовите дейности (WMS)

 1. Физическо описание на складовите бази, чрез дефиниране на структура от зони и локации.
 2. Автоматизирано отчитане на наличности по локации.
 3. Функционалност за описание на специфичните условия за заскладяване и изписване по локации и зони като: условия за съхранение, складови работници, правила за алокиране. 
 4. Функционалност за описание на стратегии и планове за автоматизирано алокиране при възникнали складови задачи.
 5. Възможност за автоматизирано генериране на складови задачи за заскладяване като се използват наличните в системата стратегии за алокиране;
 6. Възможност за автоматизирано генериране на складови задачи за експедиране като се използват наличните в системата стратегии в системата.
 7. Възможност за автоматизирано генериране на складови задачи за вътрешни трансфери (в даден склад или между различни складове) по наличните стратегии в системата.
 8. Възможност за провеждане на инвентаризация по складове, зони и локации.
 9. Функции по автоматизирано изпращане на задачи към мобилна складова система.
 10. Функции по автоматизирано приемане на информация от мобилна складова система за изпълнението на поставени задачи и за реалното състояние на наличностите по локации след извършена инвентаризация.
 11. Поддържане на връзка между складовите задачи и отчетните складови документи - складови разписки, експедиционни бележки, транспортни нареждания, искания за изписване, инвентаризационни описи;
 12. Mобилен интерфейс за управление на складовите дейности - мобилната система (WMSM) в Colibri® ERP:
  • Информация за артикули – търсене на артикули по различни критерии, информация за наличности по локации, партиди, складови единици, срокове на годност и т.н.;
  • Изпълнение на задачи за поставяне – приемане на артикули в склада от доставки или прехвърлени от друг склад, описание/проверка на партиди и складови единици(декодиране на GS1-128 баркодове или ръчно въведени), проверка на предложените локации за поставяне, възможност за промяна на предложените локации и количества;
  • Изпълнение на задачи за вземане – изпращане на артикули от склад за експедиране или прехвърляне в друг склад, контрол на предложените локации, партиди, складови единици и количества с възможност за промяна;
  • Изпълнение на задачи за инвентаризация – отчитане на намерени количества по локации, артикули, партиди и складови единици по задача за инвентаризация инициирана от Colibri® ERP;
  • Изпълнение на задачи за преместване, инициирани от Colibri® ERP – отчитане на преместването на артикули/складови единици между локации в склада по задача пусната от Colibri® ERP към мобилните устройства;
  • Иницииране на задача за преместване от мобилно устройство – изпълнение на премествания на артикули/складови единици между локации в склада, инициирани от мобилно устройство в склада;
  • Печат на етикети от мобилната система (WMSM);
  • Опростен webHTML5 интерфейс, поддържан от съвременните мобилни браузъри;
  • Оптимизация на интерфейса за устройства с минимална разделителна способност 640x480;
  • Online комуникация с Colibri® ERP през интернет;
  • Поддръжка Android устройства с интегриран баркод скенер или възможност за връзка с такива.

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009