but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Въвеждане в действие (внедряване)

Бързо възвръщане на инвестициите

Внедряването на бизнес система, обхващаща дейността на всички отдели във фирмата, каквато е ERP системата, е предизвикателство за всяка организация.

Въвеждането в действие на Colibri® ERP е сериозен проект, изискващ висока мотивация на мениджърите и служителите на всички нива. За ЕДА внедряването и поддръжката на нейните софтуерни бизнес системи е много важна част от дейността и затова се избират и използват подходи, които максимално ги ускоряват и улесняват.

Внедряването на Colibri® ERP обикновено протича бързо и успешно поради следните важни причини:

  • Използват се най-нови технологии, непоставящи никакво ограничение за време и място на работа със системата;
  • Системата се предлага като абонамент и за клиента отпада необходимостта от инсталации и изграждане на специална ИТ инфраструктура;
  • Консултантите и специалистите на ЕДА са висококвалифицирани и с богат опит във внедряването и поддръжката на Colibri®  ERP.

Резултатът е: Бързо въвеждане в действие на системата и осезателна промяна в дейността на фирмата, което довежда до бързо и многократно възвръщане на вложените средства. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009