but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Лицензионни разрешения и ограничения

Този документ дефинира лицензионните разрешения и ограничения за клиентите на услугата за тестово или реално използване на функционалността на Colibri® ERP (Услугата) и/или съдържанието на съпътстващите я документи и информация (Съдържанието).

Лицензионни разрешения

С откриването на тестова или реална сметка, на клиента се предоставят неизключителни права да използва Услугата и/или съпътстващото Съдържание навсякъде, където той има необходимост и възможност, но само за собствени цели или във връзка и за поддържане на дейността на организацията си (на клиента).

Всички права и разрешения, свързани с Услугата и Съдържанието, непредоставени на клиента по някакъв договор с ЕДА, се запазват за ЕДА, като създател, собственик и поддържаща организация на Услугата;

Лицензионни ограничения

С откриването на тестова или реална сметка, клиентът (заедно с регистрираните негови потребители) се ангажира, че по никакъв начин:

  • няма да лицензира, сублицензира, продава, препродава, трансферира, присвоява, дистрибутира Услугата и/или съпътстващото Съдържание;
  • няма да прави производни продукти или модификации на Услугата или Съдържанието;
  • няма да използва или копира Услугата и Съдържанието, за да създава конкурентен продукт или услуга, притежаващи същата или подобна функционалност или вложени идеи.
 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009