but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Colibri® ERP

Съвременно ERP решение

Colibri® ERP е Интернет базирана бизнес информационна система, която е предназначена успешно да подпомага управлението на фирмите в България.

Вече над 300 фирми управляват свободно бизнеса си с помощта на Colibri® ERP.

Функционалността на Colibri® ERP може да бъде от изключително голяма полза както за големи фирми с разпределена географски структура, така и за малки и средни по размер организации, които винаги се нуждаят от бърза, точна, навременна информация за състоянието на бизнеса си, както и от инструмент за подобряване на резултата от дейността си..

Colibri® ERP е изградена върху съвременни технологии и предлага богата и удобна функционалност за поддържане, синхронизиране и управление на основните бизнес процеси в дейността на фирмата.

С използване на възможностите на Colibri® ERP:

  • Удовлетворявайте пълно и точно поръчките на клиентите;
  • Оптимизирайте използването на ресурсите (материални запаси, производствени съоръжения, транспортни средства, парични ресурси), използвани в дейността на фирмата;
  • Управлявайте по-добре дейността, т.к. мениджърите ще имат точна информация за това, което е договорено и поръчано от клиентите и предстои да се произвежда/преобразува (и с какви ресурси), експедира и транспортира;
  • Въведете пълна, прецизна и моментална отчетност, с което да се отстранят загубите от забавяне, забравяне, неорганизираност, недобросъвестност, разхищения, брак;
  • Съкращавайте загубите, причинени от трудно намиране, дублиране, повторение, загубване на документи и информация;
  • Повишавайте вътрешнофирмената дисциплина за да заработят всички като един екип, под общи правила за взаимодействие и специфични за всеки права на достъп до данни и функционалност.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009