but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Лиценз с неограничен брой потребители

Въведение

За корпоративни клиенти е препоръчително закупуването на лиценз с неограничен брой потребители.

В този случай ERP проектът изисква начални инвестиции (закупуване на сървър, UPS и т.н), повече време за внедряване и обикновено е свързан с разработването на специфична функционалност, поръчана от клиента.

Colibri® ERP се изгражда върху open source системен софтуер (Linux, Apache, MySQL, PHP), поради което отпада необходимостта от закупуване на лицензи за операционни системи, системи за управление на бази от данни и друг системен софтуер.

Специалистите от ЕДА професионално се ангажират с всеки такъв проект и той винаги завършва успешно. Опитът от всички такива инсталации на Colibri® ERP показва, че реалното използване на системата се изплаща многократно, т.к. допринася значителни и осезаеми ползи за клиента.

Доказателста за това са нашите успешни решения и положителните отзиви от клиенти. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009