but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Ползи за организацията на клиента

  • Богата (пълна) функционалност за всички отдели във фирмата – всички във фирмата работят: мениджъри, търговци, доставчици, МОЛ, логистика, контрол на качеството, производство, счетоводство, администратори;
  • Намаляват се фирмените разходи – за комуникации (ненужни телефонни разговори и факсове), спестява се работно време, допускат се по-малко грешки (които струват пари и време), намалява се броят на рекламациите (по-добър контрол на качеството), намаляват липсите в складовете и се избягва презапасяване (по-добър контрол), следи се и се намалява производствения брак;
  • Подобряват се фирмената комуникация, координация и контролът над фирмените процеси – постига се много голяма ПРОЗРАЧНОСТ, която помага на всички във фирмата;
  • Мениджърите получават ВЕДНАГА нужната им информация (не след дни или седмици) – постига се по-добра информираност както на мениджърско ниво, така и за клиентите и доставчиците, които получават НАВРЕМЕ нужната им информация;
  • Стимулира се екипната работа – всички работят заедно и си помагат ЕДИН НА ДРУГ. Ползва се единна база данни за всяка фирма;
  • Лесно разширяване (реорганизиране) – нов потребител се добавя за по-малко от 1 минута. Няма ограничение за броя на потребителите, няма нужда да се закупуват каквито и да било нови лицензи!


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009