but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Предимства на ERP

Въведение

Каква е ползата от внедряването на ERP система? С какво тя допринася за развитието на фирмата? Как помага за нейната ефективна работа? Води ли до растеж на основните бизнес показатели: оборот, приходи, намаляване на разходите, печалба? Помага ли за разработването на нови възможности? … Това са само част от въпросите, които си поставят представителите на всеки бизнес при внедряването на нови и иновационни технологии (както и в случая с ERP) в тяхната дейност.

Спецификата на всяка интегрирана система за управление на бизнеса, каквато е ERP, предполага нейното използване от много широк кръг потребители в рамките на едно предприятие, независимо от сферата на неговата дейност.

В такава система активно участват служители от всички нива: като се започне от мениджмънта, изпълняващ контролни, управленски функции, премине се през средните нива: търговските и продуктовите мениджъри, както и началниците на производството и техния изпълнителен екип, логистиката и се стигне до най-многобройния персонал, включващ: пласмента, снабдяването, персонала за обслужване на складовите операции и експедициите, работниците в производството, търговските пътници, сервизните специалисти и др. Паралелно на цялата производствена дейност работи и финансово-счетоводния персонал – от финансовия мениджър и главния счетоводител до оперативните счетоводители и касиери.

Colibri® ERP може да допринесе с разнообразната си функционалност на всички участници, а именно: мениджърите; финансистите и главните счетоводители; маркетинг и търговските мениджъри, както  и на системните и приложни администратори. За всеки един от тях Colibri® ERP предлага съществени и важни предимства. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009