but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Предимствата по-подробно

1. За мениджърите

artic-img-02

Основните въпроси, от които се интересува един мениджър засягат основно ползата на този продукт за неговия бизнес и по-точно дали би осигурил просперитет (да го направи конкурентен), да доведе до повишаване на производителността му (да го направи ефективен – ниски разходи/висока печалба), до каква степен е решен да инвестира (запазване на финансова стабилност) и не на последно място в някои случай дори да доведе до подобряване на реда и отчетността във фирмата (благоприятна основа за правилни решения).

  1. Интегриране на управлението и оперативната работа в единна и лесна за използване система за всички отдели и служители във фирмата (ефективност);
  2. Одобряване на качеството на всички нива и процеси (нови инструменти за всички служители) и намаляване на себестойността чрез съкращаване на време и оптимизиране на разходите (предимство пред конкурентите).
  3. Централизиран контрол върху всички операции и обекти във фирмата и актуална информация за текущото състояние във финансов, материален и оперативен аспект (контрол). Пълноценно взаимодействие на всички отдели чрез предоставяне на актуална първична информация (отпада двойното въвеждане на документи, както и грешките от такива неефективни “дейности”) в отделните етапи на процесите.
  4. Драстично намаляване на разходите за ИТ инфраструктура и обслужване (намаляване на инвестициите). Ниски разходи за ERP софтуер както и ниски разходи за сървъри с оптимални параметри, благодарение на технологичните предимства на платформите (LAMP) използвани в Колибри ERP. Практически нулеви разходи за системен софтуер и лицензи за операционна система, сървъри за приложението и за база данни и др. подобни. Нулеви разходи за лицензи и обслужване при нарастване на броя на потребителите (финансова стабилност);
  5. Контролиран достъп на всеки потребител на системата практически до всички обекти и информацията в нея (пълна конфиденциалност на фирмената информация). Гаранция за това са интегрираните средства за защита от несанкциониран достъп, предоставяне, контрол и следене на достъпа до ресурсите и информацията чрез използването на технологии на базата на международно признати стандарти.
  6. Подобряване на реда и отчетността във фирмата (благоприятна основа за вземането на правилни и обосновани с информираност решения);
  7. Colibri® ERP предлага най-конкурентното съотношение цена/качество на пазара за момента, като тенденцията е това да се запази благодарение на подходящия избор на платформи и съвременни технологии за нейното развитие.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009