but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Предимствата накратко

За мениджърите това са: интегриране на управлението и оперативната работа в единна система за всички отдели във фирмата (ефективност); драстично намаляване на разходите за ИТ инфраструктура и обслужване (намаляване на инвестициите); конкурентната цена на нашия продукт (цена/качество);  подобряване на качеството на всички нива и процеси (нови инструменти) и намаляване на себестойността (конкурентно предимство); актуална информация за състоянието на фирмата (по-добра видимос на бизнеса и по-точни и ефективни решения за дейността и развитието); и не на последно място – контролиран достъп на всеки до всичко (пълна конфиденциалност на фирмената информация, гарантирана с вградените средства за контрол и следене на достъпа по международно признати стандарти).

За финанси и счетоводство: винаги актуална счетоводна информация за практически всички първични документи, генерирани от операциите, без намесата на счетоводителите (автоматично осчетоводяване – нулеви грешки) ; драстично намаляване на работата както на оперативните счетоводители (избягва се двукратното, дори понякога трикратно обработване на първичните документи) така и на главните счетоводители за генерирането на основните счетоводни регистри и отчети (имат време за анализи и разполагат с навременна информация по счетоводно-финансови въпроси); съсредоточаване върху методически и контролни функции (ефективност); богат набор от инструменти за анализ на дейността и състоянието на фирмата.

Третата група - маркетинг и търговски мениджъри получават най-много: богат  набор от инструменти за своята дейност: подробен регистър с информация за партньорите (те са най-важният актив на фирмата) и достъп до всички операции (продажби, доставки, плащания, поръчки, резервации и др.) с тях, както и стриктен кредит контрол; многопрофилна информация за продуктите и услугите – каталози, цени и ценови листи, промоции, схеми на опаковане, логистична информация и т.н. (основният предмет на дейност). Търговците винаги имат актуална информация за планирани продажби, очаквани доставки, актуални наличности и резервации; планиране и автоматизиране на процесите на доставка и снабдяване с проследяване на всеки един от етапите на всички видове поръчки (пълен контрол и актуална информация за оперативната дейност); отчетност и контрол на продажбите (повишаване производителността на търговския отдел); и не на последно място е възможността за обмен на бизнес информация с други системи на партньори и търговски вериги (конкурентност).

Системни и приложни администратори имат определяща позиция при първоначалния избор на система (отпада изцяло нуждата от закупуване на такава – получават я като услуга: SaaS), при внедряването и подготовката на информационната структура (хардуер и системен софтуер: само за работните места, мрежова свързаност: само към Интернет, работни места: инсталиране на предпочитания браузър), по време на внедряването (подготовка за прехвърляне на данни от старата система: еднократен акт, установяване на правата за достъп: основен фокус) и в процеса на реална работа (администриране на потребителите и правата им за достъп). При избора на Софтуер-като-услуга отпада огромна част от задълженията на администраторите, като за тях остава да се фокусират върху по-важни дейности като администриране на потребителите и предоставяне на подходящи инструменти на всеки потребител. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009