but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

4. Администриране

artic-img-04

Като система, предназначена за използване в глобалната мрежа (SaaS), Colibri® ERP притежава развита функционалност за управление на правата за достъп и използване на информацията. Това гарантира защитата на данните и съвършеното поддържане на политиката на фирмата от всички служители. Наред с това от задълженията на администраторите отпадат ред процедури, присъщи на конвенционалните софтуерни системи.

  1. Никакъв софтуер! Никакви инсталации! Никакви сървъри и архивиращи системи! (no software)
  2. Край на загубеното време при възстановяване от срив! Няма нужда от on-site поддръжка. (extremely low downtime)
  3. Край на update-те! Работи се винаги с последна версия без необходимост от прекъсване на работата при инсталирането й. (instant updates)
  4. Край на грижите за архивиране на данните! (online archive)
  5. Фокус върху основната работа – осигуряване на потребителите с необходимите им инструменти за работа и права за достъп до данните и функционалните възможности;
  6. Colibri® ERP дава възможност за управление на правата на над 250 функции в системата, имащи съществено значение за поддържане политиката на фирмата и на правата за ползване на данни от над 40 регистъра от поддържаните в системата;
  7. Управление на правата за достъп на три нива: глобално, групово (ролево) и потребителско (най детайлно). Наследяване на права;
  8. Постоянен регистър на всички извършвани операции от потребителите в подробен Log file (мониторинг).


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009