but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Услуги за бърз старт с Colibri® ERP

Факт: Стопроцентова удовлетвореност на клиентите от консултантските услуги на ЕДА!

ЕДА предлага и предоставя на клиентите си пакет от услуги, за да ускори и улесни процеса по внедряване на Colibri® ERP, а именно:

  • Разучаване на използваните във фирмата бизнес процеси и предлагане на методическа помощ за усъвършенстване, модифициране и синхронизиране на тези процеси в средата на Colibri® ERP;
  • Съставяне на план за внедряване по различните отдели и звена на фирмата;
  • Консултиране при настройване на параметрите и регистрите на системата за отразяване спецификата на фирмата. Помощ при настройване на правата за достъп до функционалност и данни на различните потребители;
  • Тестово и обучително реализиране на бизнес процесите на фирмата, съвместно с консултанти на ЕДА (на територията на клиента, на територията на ЕДА, по телефона, съвместна работа в средата на системата през Интернет);
  • Организиране на общи семинари с потребители от различни отдели за изясняване на техните роли (длъжности) в бизнес процесите на фирмата и как те си взаимодействат с други роли и други бизнес процеси;
  • Съпътстване на потребителите на клиента от консултанти на ЕДА при реално използване на Colibri® ERP (по телефона или съвместна работа в средата на системата през Интернет).

Този пакет от услуги е доказал своята стойност и важност за бързото и успешно въвеждане в реално действие на Colibri® ERP и затова ЕДА ще продължи да го предлага, използва и усъвършенства и в бъдеще. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009