but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

e-mail подсистема

  1. Получаване, изпращане, на имеил съобщения от средата на Colibri® ERP.
  2. Възможност за прикачане на външни документи.
  3. Възможност за използване предварително оформени шаблони за различни цели на бизнеса - офериране, фактуриране, събиране на вземания и др.
  4. Възможност за автоматизирано изпращане на напомнящи имеил съобщения по предварително дефиниран план за напомнителните писма.
  5. Пълна настройка на входящи, изходящи сървъри за използване от потребителите на Colibri® ERP.
  6. Дефиниране и настройка на имеил шаблони за автоматизирано създаване на контекстнозависими имеил съобщения.

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009