but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

e-mail подсистема

  1. Получаване, изпращане, на имеил съобщения от средата на Колибри ERP.
  2. Възможност за прикачане на външни документи.
  3. Възможност за използване предварително оформени шаблони за различни цели на бизнеса - офериране, фактуриране, събиране на вземания и др.
  4. Възможност за автоматизирано изпращане на напомнящи имеил съобщения по предварително дефиниран план за напомнителните писма.
  5. Пълна настройка на входящи, изходящи сървъри за използване от потребителите на Колибри ERP.
  6. Дефиниране и настройка на имеил шаблони за автоматизирано създаване на контекстнозависими имеил съобщения.

Екрани по темата от Колибри ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009