but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Ценообразуване

Относно ценообразуването е избран подход за работа с различни ценови нива, наложил се най-широко в практиката:

  1. Всеки асортимент, продаван от фирмата, притежава история на цените, които след дадена дата да бъдат актуални и в същото време класифицирани в до 10 ценови нива. Условно най-ниското и най-високото използвано ценово ниво стават граници за търговците, които те няма да могат да нарушат, като по този начин се задължават да спазват приетите във фирмата правила за търгуване;
  2. Всеки клиент може да бъде настроен да получава цени от дадено ниво на всяка група асортименти. Например за асортиментите от група аспиратори клиента може да получава цени от ниво 3, а за асортиментите от група печки за вграждане да получава цени от ниво 2 и т.н. Отделно, всеки клиент може да получи специални цени за кои да е асортименти, независимо от цените в ценовите нива. Например с ваш голям клиент (Метро) сте се договорили за специални цени за някои стоки. Тези цени ще се регистрират в описанието на клиента и ще бъдат ползвани при регистрирането на продажбите към него;
  3. Всеки потребител на системата (например търговец, продаващ в някое от поделенията на фирмата) се регистрира заедно с правата за извършване на продажби за групите от продавани асортименти. Например търговец А не може да продава стоките от група Г на цени по-ниски от цените за ниво 3;
  4. Комплексът от горепосочените настройки се използва при регистрирането на поръчки от клиенти или продажби, като системата автоматично предлага най-ниската цена, отговаряща на всички ограничения от настройките. След това потребителят (търговецът) може да промени тази цена нагоре, но не повече от максималната допустима цена за този артикул, клиент или потребител.

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009