but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Логистика

 1. Поддържане на информация за поръчани, потвърдени, експедирани, оставащи количества по дадена поръчка;
 2. График за снабдаване със суровини и материали – по седмици и дни от седмицата;
 3. График за експедиране на готовата продукция (по седмици и дни от седмицата) в съответствие с договореното по клиентските поръчки;
 4. Планиране на доставките със стоки в съответствие изискванията от клиентските поръчки. Автоматично генериране на поръчка за доставка от поръчка на клиент или от заявка за доставка (вътрешна поръчка);
 5. Една поръчка за доставка може да обедени няколко поръчки от клиенти;
 6. Възможност за водене на каталог на артикулите от конкретен доставчик;
 7. Автоматично попълване на каталога на доставчика при закупуване на нов артикул от него;
 8. Автоматично генериране на поръчка от клиент от поръчка за доставка и/или заявка за прехвърляне (вътрешна поръчка) в друг обект на фирмата (склад, клон, производствен цех);
 9. Генериране на нареждания за транспорт по клиентски поръчки и създаване на график на експедициите;
 10. Получаване на информация за начините и условия по доставката и плащанията (спедитор, място на получаване, начин на плащане, падеж);
 11. Поддръжка на единна бази с данни за клиенти и доставчици и техните клонове;
 12. Наличности. Получаване на актуална информация за наличностите в момента и последната продажна цена.
 13. Лимити на минимални количества в склада;
 14. Редица справки и отчети за отчитане на наличности, движения, обороти на артикулите управлявани в складовото стопанство на фирмата.
 15. Поддържане на обща номенклатура на стоките както и данни за продуктов номер по доставчик, баркод, схеми на разфасовки;
 16. Специфични данни /атрибути/, изисквани като формат при фактуриране на клиенти от конкретни търговски вериги; цени, валидни от определена дата за определени ценови нива;
 17. Специфични данни /атрибути/, изисквани като формат при фактуриране на клиенти от конкретни търговски вериги; цени, валидни от определена дата за определени ценови нива;
 18. Комплектоване – няколко асортимента се преработват в един артикул (комплект);
 19. Разкомплектоване (обратна на комплектоването). Възможност за начисляване на разходи по разкомплектоване;
 20. Състояния на поръчките от клиенти;
 21. Задължения на клиентите;
 22. Кредитен контрол на клиентите;
 23. Състояния на поръчките към доставчици;
 24. Задължения на фирмата към доставчици.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009