but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Ключови метрики и индикатори

  1. Над 300 предефинирани индикатора за дейността на фирмата (бройката им постоянно расте), работещи над данни от Colibri® ERP. Индикаторите са класифицирани по четирите популярни в теорията на балансираните карти на представяне бизнес перспективи: Финанси, Клиентски фокус, Вътрешни процеси, Обучение и израстване.
  2. Средства за дефиниране на индикатор, както и задаване на формулата му на изчисление. Над 100 предефинирани функции, работещи над данни от Colibri® ERP и готови за използване в изрази за изчисление на нов или вече съществуващ индикатор.
  3. Настройваемо таблично представяне на стойностите на група индикатори за кой да е период от историята на изчисляването им.
  4. Графично представяне на индикаторите с възможност за настройка на визуализацията (брой показвани стойности, рейтинг на стойностите на индикатора, показване на подвижна средна стойност, разлики, изменения, стойност с натрупване, целева стойност).
  5. Възможност за създаване на дашбордове (изгледи), с функции за добавяне, изтриване пренареждане на графиките на включените в тях индикатори.
  6. Управление на дашбордове (изгледи) - съхраняване под определено име, изтриване, копиране, споделяне на дашбордове.
  7. Поддържане на репозитори с индикатори за четирите основни бизнес перспективи. Лесно имплементиране на предефинираните индикатори от репозитори областта в базата данни на фирмата.
  8. Управление на правата за създаване, редактиране, използване на индикатори и дашбордове.

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009