but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Бранш

Търговия и регенериране на автомобилни гуми

Клиент

primex-logo-doc

Website

Примекс

Предизвикателство

Структурата на фирмата е географски разпределена в цялата страна. В плановете за развитие предстоеше разширяване, т.е. изграждане на още офиси и сервизи в страната. Планираше се и сключване на договор за представителство с един от големите световни производители на гуми и в последствие изграждане на мрежа от представителни магазини. Допълнително фирмата има цех за регенериране на автомобилни гуми и събираше поръчки за него от цялата страна.

Необходима беше бизнес информационна система, която не само да обхване и синхронизира дейността на всички отдели на фирмата (мениджъри, снабдяване, търговци, производство, експедиране, рекламации, отчетност и счетоводство), но в същото време да не поставя ограничения за разширяването както географски, така и като брой обекти и работни места.

Решение

Colibri® ERP като Интернет базирана бизнес система обхвана дейността на всички отдели в Примекс.

Colibri® ERP притежава свойството да се развива заедно с развитието на клиентите си и поради тази причина е отлично решение за Примекс, т.к. не поставя никакви ограничения на разширяването на дейността на фирмата.

Регенерирането на гуми е процес-ориентирано и многоетапно производство. Colibri® ERP е отворена за функционално развитие система и беше разработен и внедрен специализиран модул за операционно производство.

Резултат

Положителните ефекти за Примекс са много, но ние ще кажем само най-важните.

Colibri® ERP стана информационен гръбнак на Примекс и всички отдели във фирмата заработиха като един екип, независимо в кой град на България се намират.

Примекс, една бурно развиваща се фирма, получи бизнес система, която по изключително ефективен начин позволява разширяването на фирмата (нови офиси и потребители) и включването на нови дейности като развитие на франчайзинг и изграждане на представителни офиси и магазини в цялата страна. Ефективен, защото е достатъчно новото работно място на Примекс да се свърже с Интернет и то вече е част от цялата бизнес система. Няма нужда от капиталовложения за нови лицензи, за нови хардуерни и софтуерни сървъри, за доизграждане и/или обновяване на компютърната инфраструктура.

Регенерирането на гуми е вече строго информационно контролиран процес като цялата информация от поръчките за регенериране до регистрирането на готовите изделия, предаването на клиентите и поддръжката на евентуалните рекламации надеждно се води и съхранява и лесно би могла да бъде намерена или анализирана. Допълнителен ефект за фирмата е пълното автоматизиране на калкулирането на себестойността на продукцията и реалното отчитане на резултата от производството. Вече всеки работник се подписва за извършената от него операция и отговаря персонално за качеството на действията си. Това е много важен момент в бизнеса с автомобилни гуми, които са една от рисковите части на повсеместно използваните автомобилни превозни средства. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009