but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Бранш

Пакетиране, производство и търговия на хранителни стоки

Клиент

era-elit
 

Ера - Елит

Предизвикателство

Ера-Елит 3 ЕООД търгува, пакетира, произвежда хранителни стоки и извършва тази дейност чрез няколко офиса в страната. Основните предизвикателства бяха три:

  • Невъзможност да се контролират и знаят наличностите на стоките по места, както и невъзможност за управление и контрол на паричните средства, невъзможност за провеждане на единна ценова политика;
  • Фирмата беше минала сертифициране по ISO 9000 и поддържането на клиентите и особено на по-големите, като например големите търговски вериги, ставаше много важна и отговорна задача, още повече, че собственикът на фирмата планираше изграждането на собствена търговска верига и нейната перфектна поддръжка;
  • В производствените звена на фирмата беше необходимо да се въведе строга отчетност на влаганите суровини и материали, както и на произведената продукция в предвид на това, че всички те предразполагаха към разхищения и злоупотреби.

Решение

Colibri® ERP работи с единна база данни, независимо къде са обектите на фирмата. По този начин системата обхвана цялата информация за дейността на фирмата, както и за ресурсите, с които тя оперира – материални и парични. Внимателно бяха настроени всички ценови нива, по стоки, по клиенти, по потребители и търговци и ценовата политика на фирмата беше една и гарантирана навсякъде.

В производствените звена (отдалечени от централния офис) беше внедрена производствена подсистема, която обхвана всички дейности на производството от входящия контрол, през дефинирането и използването на единни рецепти за влагане на суровини и материали, за отчитане на произведената продукция и брака, до изходящия контрол и експедирането на готовата продукция. Въведена беше пълна автоматизация на отчитане на заработките на работниците в зависимост от операциите, които са извършвали и времето, през което са работили.

Резултат

След внедряването на Colibri® ERP собственикът на фирмата и мениджърите вече контролираха перфектно материалните и парични ресурси, независимо от къде или кога. Думите на собственикът бяха, че „вече може да спи спокойно и да държи здраво дейността в ръцете си”.
 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009