but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Бранш

Внос, преработка, пакетаж и търговия с хранителни продукти

Клиент

logo i text

Website

Глобал Фууд Къмпани ЕООД

Предизвикателство

Глобал Фууд Къмпани ЕООД е компания с основна дейност внос, преработка, пакетаж и търговия с хранителни продукти. Портфолиото включва богат избор на различни видове ориз, варива, брашна, зърнени храни, мюсли и оризовки, позиционирани в основните ценови сегменти с цел оптимално пазарно покритие.

Централата на фирмата е в София, а производствено-складовата база и оперативния мениджмънт се намират в Пловдив – един от най-значимите икономически центрове на България. Наша собственост са търговските марки IZZI, Clio и Sorte. Марка IZZI е една от първите утвърдени марки на българския пазар, създадена с идеята да спечелим доверието и лоялността на всеки един наш клиент с постоянно и високо качество. Не случайно мотото ни е „Вкус, който познаваш…” доказало истинността си във времето.

Необходима е информационна система, с която:
 • да се обхване и синхронизира дейността на всички отдели;
 • да се опрости комуникацията и всички да заработят с една информация;
 • да се повиши ефективността на производството като се въведе строг контрол и управление на суровините и материалите в производствените звена;
 • да се даде възможност за по-точно и навременно планиране на снабдяването, производството и експедициите в съответствие с договорените поръчки от клиенти;
 • да може да се анализира и контролира себестойността на продукцията, поради променливите цени на използваните суровини;
 • да се повиши дисциплината и перфектността на документите, свързани с дейността на фирмата.

Решение

Colibri® ERP беше предложена като удовлетворяваща изискванията на Глобал Фууд Къмпани ЕООД система и от друга страна като ефективно от ценова гледна точка решение, използвайки системата под наем - абонамент. Функционалността на системата покриваше дейността на всички отдели във фирмата.

Съществуващата функционалност за управление на производството обхванаща целия основен процес на продажби на Глобал Фууд Къмпани ЕООД:

 • клиентските поръчки;
 • нареждания за транспорт;
 • поръчки за производство;
 • план за снабдяване със суровини и материали;
 • графици за производство;
 • производствени карти;
 • калкулации на себестойността;
 • графици за експедициите, експедиции;
 • рекламации;
 • анализ и оценка на резултата от дейността.

Резултат

Всички отдели в Глобал Фууд Къмпани ЕООД работят като един екип, независимо от географски разпределената структура на фирмата. В това отношение Colibri® ERP като Интернет базирана система не поставя никакви ограничения и не изисква внедряване и поддържане на скъпа и сложна ИТ инфраструктура. Основната трудност за преодоляване по време на внедряването беше служителите да разберат как техните длъжностни характеристики се вписват във функционалността на Colibri® ERP, за да я използват пълноценно.

Въведената прецизна отчетност в производствените звена и възможността за планиране на производството по предварително подготвени графици и в съответствие с обещаните експедиции на клиентите, позволи да се постигне значително повишаване на ефективността от дейността. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009