but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Администриране

Colibri® ERP е многопотребителска система и е изклчително важно да се дефинира дисциплината за ползване на функционалност и данни от различните потребители, чиито брой практически е неограничен. Системата притежава достатъчна функционалност даваща възможност за:

  • Детайлно дефиниране на правата за достъп до функционалност и данни на всеки потребител. Използват се няколко нива за достъп.;
  • Групиране на потребителите (по роли, длъжности или др.) и дефиниране на групови права за достъп. Автоматизиране на администрирането чрез свързване на потребителите с множество групи (роли) и наследяване на правата им;
  • Настройване на параметрите на системата в съответствие с особеностите на използването й във фирмата;

С Colibri® ERP:

  • Настройвайте системните параметри за да работи Colibri® ERP в съответствие с приетите във фирмата ви правила;
  • Настройвайте автоматизираните номерации на всички видове документи, използвани и регистрирани в системата;
  • Автоматизирайте администрирането с дефиниране на групови права за достъп и асоцииране на потребителите към тях;
  • Управлявайте правата на потребителите за достъп до функции, видове документи, фирмени обекти (клонове, складове, офиси), цени, информация;
  • Следете активността на потребителите и регулирайте достъпа им през Интернет;
  • Управлявайте правата и настройвайте системата от всеки компютър и по всяко време.

 

  
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009