but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Снабдяване и доставки

Colibri® ERP позволява фирмата успешно да управлява доставките, като се подобрява видимостта върху поръчките към доставчиците, планират се и се оптимизират доставките с необходимостите на дейността, като се избягват както недостиг, така и презапасяване. Colibri® ERP гарантира удобна и пълна функционалност, предназначена за поддържане на важния за всяка фирма процес – процеса на снабдяване и доставки с необходимите за удовлетворяване на клиентските поръчки стоки, суровини и материали. С помощта на функционалността на Colibri® ERP, поддържаща доставките става възможно:

 • Синхронизиране на дейността на мениджъри по доставки, търговци, мениджъри на производството, мениджъри на складовото стопанство, материално-отговорни лица, счетоводители;
 • Планиране и управление на наличностите за да могат да се удовлетворят изискванията и търсенето от клиентите;
 • Планиране на необходимите за поддържане на необходимите стоки и материали капиталови активи, следене и контрол на пристигащите доставки, следене на транзакциите с доставчиците.

С Colibri® ERP:

 • Регистрирайте поръчки за доставка и следете тяхното развитие;
 • Управлявайте бизнес процеса за реализиране на поръчки към доставчици;
 • Следете постоянно основните количествени и времеви параметри по поръчките за доставка – поръчано, потвърдено, отказано, изпратено, доставено, заскладено, остатък за получаване;
 • Договорирайте дати за транспортиране на стоки или материали от доставчиците;
 • Резервирайте наличности в конкурентна среда с другите търговци на фирмата и знаейки какви количества и кога се очакват от доставчиците;
 • Съставяйте графици за снабдяване с необхоимдимите за производството суровини и материали;
 • Следете доставките и плащанията по всяка фактура от доставчици;
 • Автоматизирано съставяйте всички необходими данъчни документи, свързани с доставките на фирмата (дневник за покупките, справка декларация);
 • Автоматизирано осчетоводявайте сделките, извършвани с доставчиците;
 • Достигайте до информацията, свързана със снабдяването и доставчиците навсякъде и по всяко време.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009