but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Анализ на дейността с метрики и индикатори

Colibri® ERP притежава функционалност за анализ на дейността с помощта на ключови метрики и индикатори (КМИ, Key Performance Indicators). Тя е предназначена за управляващите фирмата, за да виждат като на длан моментна снимка на бизнеса си и да преценяват неговата ефективност, солидност, тенденции, силни/слаби места.

Метриките и индикаторите за дейността са много силен инструмент за вземане на правилни управленски решения.

Подсистемата за КМИ е проектирана и разработена така, че в бъдеще да бъде постоянно разширявана с нови метрики и индикатори, като по този начин тя да става все по-пълна и балансирана.

Потребител (с необходимите права в системата) може да избере категориите и метриките за бизнес перспективите, които го интересуват и да ги настрои според това, което му е необходимо за позицията, която заема в управлението на фирмата.

Функционалността за КМИ в Colibri® ERP е полезна, както за измерване на дейността, така и в процеса на управлението й.

  • Измервайте дейността, използвайки правилна метрика или индикатор за да оцените стабилността или ефективността на процесите във фирмата.
  • Управлявайте дейността, като прилагате метрики и индикатори за да определите правилните стратегически, тактически или оперативни цели на фирмата.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009