but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Мисия и философия на ЕДА

ЕДА ООД е софтуерна фирма, разработваща цялостни Интернет базирани решения за управление на малки и средно големи фирми и организации.

Мисията на фирмата е да предлага не просто софтуер, а гъвкави решения за цялостно управление на малки и средно големи фирми и организации, като по този начин подпомага тяхното по-бързо развитие и по-ефективно управление.

Философията на ЕДА е да създава Интернет базирани информационни бизнес решения, които да се предлагат като софтуер като услуга (SaaS) и да притежават следните характеристики:

  • Да са атрактивни и удобни за работа;
  • Безрискови решения с кратък срок на внедряване;
  • Да са в съответствие с установените стандарти;
  • Иновативни в технологично отношение;
  • Стабилни и надеждни;
  • Конкурентни във функционално отношение;
  • Гарантиращи защитеност на информацията;
  • Удобни и гъвкави за администриране;
  • Лесно разширяеми (мащабируеми);
  • Достъпни по всяко време и от всяко място.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009