but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

ЕДА – доставчик на софтуер като услуга

За ЕДА

ЕДА ООД е създадена в началото на 1995 г. с обединяване на две фирми (софтуерна и хардуерна) с основна цел да могат да се предлагат завършени бизнес решения на клиентите. В последствие фирмата се развива като изцяло софтуерна с основно направление – разработка и поддръжка на бизнес приложения за финансово счетоводна отчетност и управление на доставки, продажби, складови наличности. Colibri® PRO и неговата професионална поддръжка е резултат от дейността през този период.

От 1998 г. фирмата се ориентира към разработка на Интернет приложения като е създадена платформа за разработка на електронни магазини по поръчка, включваща публична и административна част.

През 2004 г. се поставя началото на ново и съществено начинание, като се приема бизнес системата на ЕДА - Colibri® PRO да бъде основа за разработката на нова и съвременна бизнес система, която да бъде Интернет базирана, да притежава ERP функционалност и да дава пълна свобода за управлението на бизнеса в новата ера на Интернет. Това решение напълно съответства на мисията и философията на фирмата и Colibri® ERP е реалната му и успешна реализация. Нещо повече, от края на 2006 г. Colibri® ERP се предлага и като услуга, което го прави не само полезно, но и ефективно решение за фирмите, включително и за малките и средни по големина. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009