but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Реална работа с Колибри ERP

Избрали сте Колибри ERP! Сключили сте договор с ЕДА за използване на функционалността на системата за определен период.

Специалистите и консултантите на ЕДА ще бъдат готови да ви съдействат и помагат при въвеждането в действие на Колибри ERP и при използването на системата.

Отсега нататък вие винаги ще работите с най-новата версия на системата. Всички предимства на Колибри ERP като услуга са във вашите ръце.

Получавате незабавна поддръжка (за възникнали въпроси или казуси) от консултантите на ЕДА по телефона или през Интернет.

Внедрената система започва да дава резултати и допълнителна стойност за вашата организация. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009