but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Реална работа с Colibri® ERP

Избрали сте Colibri® ERP! Сключили сте договор с ЕДА за използване на функционалността на системата за определен период.

Специалистите и консултантите на ЕДА ще бъдат готови да ви съдействат и помагат при въвеждането в действие на Colibri® ERP и при използването на системата.

Отсега нататък вие винаги ще работите с най-новата версия на системата. Всички предимства на Colibri® ERP като услуга са във вашите ръце.

Получавате незабавна поддръжка (за възникнали въпроси или казуси) от консултантите на ЕДА по телефона или през Интернет.

Внедрената система започва да дава резултати и допълнителна стойност за вашата организация. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009