but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Технологична поддръжка

Услуга

В абонамента

Заплаща се допълнително

Брой бази данни (за всяка фирма отделна база данни) Според договора. Няма ограничение за броя. -
Брой потребители Според договора. Няма ограничение за броя. -
Първоначално аранжиране на необходимите според договора с клиента, хардуерни и софтуерни ресурси

-

Да (еднократно).
Сървърни ресурси Неограничени -
Дисково пространство за базите от данни Неограничено -
Криптиране на данните при преноса им през Интернет (SSL) Винаги -
Електронен сертификат Да (при заявка) -
Хардуерна защитa за достъпът до сървърите (firewall)

Да

-
Двоен широколентов Интернет канал за достъп до системата 24 часа/7 дни в седмицата -
Ежедневно архивиране на данните

Да

-
Запазване на архивите 1 месец назад -


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009