but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Предимства за клиентите на услугата Colibri® ERP

Има много отчетливи ползи и предимства за клиентите от Colibri® ERP като услуга. Тези предимства включват:

  • По-ниска стойност на внедряване и използване. Приницпът на заплащане е изключително справедлив: Плащаш за това, което ползваш! Клиентите заплащат само оперативни разходи и не са необходими капиталовложения за реализиране на ERP проекта и последващото му поддържане;
  • Предвидимост на разходите. Colibri® ERP като услуга съдържа в себе си много по-голяма независимост от технологиите и различните софтуерни платформи. За потребителите е достатъчно да имат инсталиран Web браузър и връзка с Интернет. Това дава голяма предвидимост на разходите за ИТ инфраструктура, а разхода за ползване на функционалността на Colibri® ERP се дефинира с абонаментен договор;
  • Достъп до най-новите версии на системата. Доставчикът на Colibri® ERP - фирма ЕДА, постоянно се грижи за ъпгрейд на системата до последната и версия. Това е незабележимо за клиентите и не се налага да бъде спирана работата им;
  • Минимален цикъл на поддръжка. Работата в реално време е присъща характеристика на софтуера като услуга (SaaS). Това е характеристика и на Colibri® ERP и на нея се радват всички настоящи клиенти на системата, т.к. метода осигурява значително по-къс цикъл на обслужване и поддръжка. Софтуера като услуга обединява в едно развитието, предлагането и поддръжката на софтуерното приложение (в случая Colibri® ERP). Тези удобства за доставчика на услугата се трансформират в реални предимства за потребителите. Всички потребители ползват една версия, както и доставчикът поддържа една версия на системата;
  • По-бързо достигане до реално действие със системата. Клиентите не инсталират софтуер и не се налага изграждане на допълнителна ИТ инфраструктура. Colibri® ERP като услуга не обременява с въвеждането в експлоатация на нов хардуер, софтуер, инфраструктура или с недостиг на ИТ специалисти. Като резултат организацията на клиента може да се концентрира по-добре върху текущата си дейност и операции;
  • Пълна мащабируемост. Услугата Colibri® ERP не поставя ограничения за добавяне на нова фирма, за нови потребители, за увеличаване на обемите от данни или на броя на транзакциите. Както бизнес разширяването така и свиването са еднакво добре вписващи се в модела Colibri® ERP като услуга. Този модел е проектиран за бързи промени в структурата на използване. Приложението веднага е достъпно за нови потребители, ако е необходимо, без да се чакат ИТ специалисти да извършват предварителни промени в ИТ инфраструктурата на фирмата. Тази гарантирана гъвкавост не е възможна в никой друг бизнес модел за предлагане на софтуер в днешно време.
  • Повишена сигурност за данните. Ние разбираме, че за всяка фирма данните са скъпоценност, независимо какво съдържат – списъци с клиенти, ценови листи, формули, първични документи, транзакции, секретни или не толкова секретни рецепти. В същото време не всяка фирма предприема и поддържа необходимите средства и процедури за предпазване от загуба на данни или функционалност или пък за дублиране на данните. Това всъщност струва доста допълнителни пари. ЕДА като доставчик на услугата Colibri® ERP притежава системи за сигурност, далеч надхвърлящи това, което малките и средни фирми могат да внедрят и поддръжат. Тези системи включват добре проектирани и реализирани защитни стени (firewalls) и хардуерни средства за сигурност (дублирани системи, системи за предупреждение за евентуални престоящи хардуерни повреди, допълнителни непрекъсваеми захранвания и др.). Като резултат фирма, ползваща Colibri® ERP като услуга, получава много по-високо ниво на сигурност от това, което сама може да си осигури. Не трябва да се забравя, че липсата на надеждност или по-ниската сигурност някой ден могат да се окажат доста скъпи;
  • Развиване на връзките с клиенти и партньори. Colibri® ERP е Интернет базирано решение. Използвайки това, малките и средни фирми могат да развиват своите връзки с клиенти или партньори, давайки им защитен с парола достъп до специално проектирани клиентски Web портали, ползващи информация от Colibri® ERP. При това предлаганата информация е винаги актуална и конкретна за съответния клиент или партньор и достъпна през Web, т.е. навсякъде и по всяко време. Бизнесите могат да получат по-добра поддръжка от техните консултанти, счетоводители, осигурявайки им достъп до техните данни, ако решат. Като цяло, услугата Colibri® ERP прави много по-лесно интегрирането на дейността на фирмата с партньори, клиенти, доставчици, консултанти и предразполага към развитие на бизнес модел на сътрудничество.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009