but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Предимства за клиентите на услугата Колибри ERP

Има много отчетливи ползи и предимства за клиентите от Колибри ERP като услуга. Тези предимства включват:

  • По-ниска стойност на внедряване и използване. Приницпът на заплащане е изключително справедлив: Плащаш за това, което ползваш! Клиентите заплащат само оперативни разходи и не са необходими капиталовложения за реализиране на ERP проекта и последващото му поддържане;
  • Предвидимост на разходите. Колибри ERP като услуга съдържа в себе си много по-голяма независимост от технологиите и различните софтуерни платформи. За потребителите е достатъчно да имат инсталиран Web браузър и връзка с Интернет. Това дава голяма предвидимост на разходите за ИТ инфраструктура, а разхода за ползване на функционалността на Колибри ERP се дефинира с абонаментен договор;
  • Достъп до най-новите версии на системата. Доставчикът на Колибри ERP - фирма ЕДА, постоянно се грижи за ъпгрейд на системата до последната и версия. Това е незабележимо за клиентите и не се налага да бъде спирана работата им;
  • Минимален цикъл на поддръжка. Работата в реално време е присъща характеристика на софтуера като услуга (SaaS). Това е характеристика и на Колибри ERP и на нея се радват всички настоящи клиенти на системата, т.к. метода осигурява значително по-къс цикъл на обслужване и поддръжка. Софтуера като услуга обединява в едно развитието, предлагането и поддръжката на софтуерното приложение (в случая Колибри ERP). Тези удобства за доставчика на услугата се трансформират в реални предимства за потребителите. Всички потребители ползват една версия, както и доставчикът поддържа една версия на системата;
  • По-бързо достигане до реално действие със системата. Клиентите не инсталират софтуер и не се налага изграждане на допълнителна ИТ инфраструктура. Колибри ERP като услуга не обременява с въвеждането в експлоатация на нов хардуер, софтуер, инфраструктура или с недостиг на ИТ специалисти. Като резултат организацията на клиента може да се концентрира по-добре върху текущата си дейност и операции;
  • Пълна мащабируемост. Услугата Колибри ERP не поставя ограничения за добавяне на нова фирма, за нови потребители, за увеличаване на обемите от данни или на броя на транзакциите. Както бизнес разширяването така и свиването са еднакво добре вписващи се в модела Колибри ERP като услуга. Този модел е проектиран за бързи промени в структурата на използване. Приложението веднага е достъпно за нови потребители, ако е необходимо, без да се чакат ИТ специалисти да извършват предварителни промени в ИТ инфраструктурата на фирмата. Тази гарантирана гъвкавост не е възможна в никой друг бизнес модел за предлагане на софтуер в днешно време.
  • Повишена сигурност за данните. Ние разбираме, че за всяка фирма данните са скъпоценност, независимо какво съдържат – списъци с клиенти, ценови листи, формули, първични документи, транзакции, секретни или не толкова секретни рецепти. В същото време не всяка фирма предприема и поддържа необходимите средства и процедури за предпазване от загуба на данни или функционалност или пък за дублиране на данните. Това всъщност струва доста допълнителни пари. ЕДА като доставчик на услугата Колибри ERP притежава системи за сигурност, далеч надхвърлящи това, което малките и средни фирми могат да внедрят и поддръжат. Тези системи включват добре проектирани и реализирани защитни стени (firewalls) и хардуерни средства за сигурност (дублирани системи, системи за предупреждение за евентуални престоящи хардуерни повреди, допълнителни непрекъсваеми захранвания и др.). Като резултат фирма, ползваща Колибри ERP като услуга, получава много по-високо ниво на сигурност от това, което сама може да си осигури. Не трябва да се забравя, че липсата на надеждност или по-ниската сигурност някой ден могат да се окажат доста скъпи;
  • Развиване на връзките с клиенти и партньори. Колибри ERP е Интернет базирано решение. Използвайки това, малките и средни фирми могат да развиват своите връзки с клиенти или партньори, давайки им защитен с парола достъп до специално проектирани клиентски Web портали, ползващи информация от Колибри ERP. При това предлаганата информация е винаги актуална и конкретна за съответния клиент или партньор и достъпна през Web, т.е. навсякъде и по всяко време. Бизнесите могат да получат по-добра поддръжка от техните консултанти, счетоводители, осигурявайки им достъп до техните данни, ако решат. Като цяло, услугата Колибри ERP прави много по-лесно интегрирането на дейността на фирмата с партньори, клиенти, доставчици, консултанти и предразполага към развитие на бизнес модел на сътрудничество.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009