but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Практически въпроси, свързани с Колибри ERP

Практически въпроси, свързани с използването и внедряването на Колибри ERP.
Въпроси
В21: Мога ли да разбера каква е наличността от даден артикул по обектите на фирмата и като цяло?
В22: Възможно ли е да проследявам наличностите за извършване на инвентаризации в склада?
В23: Как се начисляват амортизациите на дълготрайните активи?
В24: В края на всяка отчетна година се налага да се прави преоценка на ДМА. Тази функция заложена ли е в системата?
В25: При използване на ДМА за няколко производства едновременно има ли възможност да се диференцират по някакъв начин разходите за амортизации?
В26: Необходима ли е някаква по-специална предварителна подготовка за работа с модул ДМА?
В27: Какви са основните преимущества на заложеното отчитане на валутните сметки?
В28: Програмната система позволява ли по всяко време да бъде извличана информация за моментното състояние на паричните средства и служебните аванси във фирмата?
В29: Може ли да бъде осъществена връзка към други системи?
В30: Как Колибри ERP поддържа процеса на продажби?

Страница 3 от 4

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009