but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В32: Има ли производствен модул?

Отговор

Да, в Колибри ERP е внедрена богата функционалност за поддържане на производството и взаимодействието му с другите процеси във фирмата, а именно управление на продажбите и поръчките от клиенти, управление на доставките със суровини и материали, експедиции и логистика, себестойности, отчетност и анализ на резултата от дейността.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009