but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В29: Може ли да бъде осъществена връзка към други системи?

Отговор

Да. Потребител на данни от системата може да бъде стандартен Web Service, който, използвайки SOAP, предоставя данни на друга система в предварително зададен формат и в съответствие с дадени права за достъп. Понастоящем имаме клиенти, които получават данни от Колибри ERP например за наличности в електронен магазин, информация за експедициите, използвани от клиентски портал и др.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009