but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В28: Програмната система позволява ли по всяко време да бъде извличана информация за моментното състояние на паричните средства и служебните аванси във фирмата?

Отговор

Да, независимо от периода, към който е необходима тази информация, можете да правите справки и извличате информация за приходите и разходите по паричните сметки, за техните наличности, преоценки и обороти, както и да генерирате данни за служебните аванси по МОЛ, за отпускането им и изразходването по направления, за преразхода и възстановените суми по тях. Необходимо е само да въведете първичните счетоводни документи.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009