but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В27: Какви са основните преимущества на заложеното отчитане на валутните сметки?

Отговор

Имате възможност при всяко опериране със средства по валутните сметки да бъдат формирани и осчетоводявани автоматично възникналите съответни курсови разлики. Разбира се, това може да стане само при хронологично въведен курс спрямо лева.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009