but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В23: Как се начисляват амортизациите на дълготрайните активи?

Отговор

Амортизациите се начисляват автоматично след изпълнение на операцията Амортизиране в модул Дълготрайни активи.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009