but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В18: Мога ли да правя прехвърляния на стоки и материали от склад в склад?

Отговор

Да. Това става с искане от изходящия склад и складова разписка към входящия склад. Вие трябва да въведете само искането за изписване и на база на него, чрез автоматична функция, се формира складовата разписка за заскладяване във втория склад.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009