but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В17: Мога ли да извличам аналитична информация за задълженията към доставчици и вземанията от клиенти към избран период?

Отговор

Да, в системата съществува широк диапазон от справки, които дават възможност в реално време да се следят всички възникнали задължения и вземания по фактури, плащания и салда по тях. Специално е разработена справка за салдата по партньори. В нея можете едновременно да видите задълженията на партньора ви към вас (т.е. като клиент), както и задълженията на вашата фирма към този партньор (този път като доставчик за вашата фирма).

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009