but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В10: Мога ли с Колибри ERP да водя цялостно счетоводството на фирмата?

Отговор

Да. Колибри ERP притежава функционалност за автоматизиране на счетоводната отчетност и всички регистрирани операции в системата веднага (фоново) намират и своето счетоводно представяне. Осчетоводяванията и генерирането на ведомости, журнали и отчети се извършват в съответствие с приетото в българското законодателство.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009