but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В01: Какво ще спечеля, ако закупя програмната система Колибри ERP?

Отговор

От дългогодишен опит сме установили, че клиентите ни придобиват или печелят много предимства. Ето някои от тях:

 • Богата (пълна) функционалност за всички отдели във фирмата – мениджъри, търговци, доставчици, МОЛ, логистика, контрол на качеството, производство, счетоводство, администратори (достатъчно е да се подчертае, че системата не е предназначена само за 1 или 2 отдела, а за ЦЯЛАТА ФИРМА);
 • Намаляват се фирмените разходи – за комуникации (ненужни телефонни разговори и факсове), спестява се работно време, допускат се по-малко грешки (които струват пари и време), намалява се броят на рекламациите (по-добър контрол на качеството), намаляват липсите в складовете и се избягва презапасяване (по-добър контрол), следи се и се намалява производствения брак;
 • Лесен и удобен достъп – по всяко време, от всяко място, от различни устройства (дори и през мобилен телефон!);
 • Сигурност и надеждност – ЕДА се грижи да съхранява информацията;
 • Подобряват се фирмената комуникация, координация и контролът над фирмените процеси – постига се много голяма ПРОЗРАЧНОСТ, която помага на всички;
 • Мениджърите получават ВЕДНАГА нужната им информация (не след дни или седмици) – постига се по-добра информираност както на мениджърско ниво, така и за клиентите и доставчиците, които получават НАВРЕМЕ нужната им информация;
 • Стимулира се екипната работа – всички работят заедно и си помагат ЕДИН НА ДРУГ. Ползва се една единствена база данни за всяка отделна фирма!;
 • Безрисково и гъвкаво внедряване, съобразено с потребностите на клиента;
 • Добро клиентско обслужване – консултации, съвети, специфични доработки, upgrades – натрупаният през годините опит е в услуга на клиента;
 • Лесно и евтино разширяване (реорганизиране) – нов потребител се добавя за по-малко от 1 минута. Няма ограничение за броя на потребителите, няма нужда да се закупуват каквито и да било лицензи;
 • Много по-ефективна, лесна и приятна работа за всички – независимо от темповете на фирмения растеж. Подобрява се цялостната организация на работа;
 • Истината за бизнеса е една за всички:  Колибри ERP притежава функционалност, поддържаща всички основни бизнес процеси – клиентски поръчки и продажби, снабдяване със стоки и материали, управление на складовите наличности, производство/преобразуване до краен продукт, експедиране и логистика, рекламации. Допълнително системата автоматизирано осчетоводява всички регистрирани транзакции и винаги е в готовност да даде напълно еднозначен и актуален отговор за състоянието на ресурсите (материални или парични) във фирмата, за състоянието на продажбите, доставките, кредитните линии на клиентите, за резултата от дейността и ред други справки и отчети, предназначени за различни нива от управлението на фирмата. Гарантираната перфектна  отчетност дава предимство и правилна оценка на ситуацията, когато е необходимо да се вземат бързи и точни решения. Във всеки момент и независимо къде ще има възможност за получаване на точна и ясна представа за състоянието на фирмата.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009