but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Практически въпроси, свързани с Колибри ERP

Практически въпроси, свързани с използването и внедряването на Колибри ERP.
Въпроси
В01: Какво ще спечеля, ако закупя програмната система Колибри ERP?
В02: Колибри ERP – ERP система ли е?
В03: За какви фирми е предназначена системата Колибри ERP?
В04: Какво означава Колибри ERP като услуга? Какво е различното?
В05: Каква компютърна грамотност е необходима, за да ползвам програмната система?
В06: Какъв базов системен софтуер е необходим за работа на системата Колибри ERP?
В07: Как се извършва обучението за работа със системата и влиза ли то в цената й?
В08: Каква конфигурация е необходима за обезпечаване на работата на Колибри ERP?
В09: Защитена ли е информацията от неоторизиран достъп?
В10: Мога ли с Колибри ERP да водя цялостно счетоводството на фирмата?

Страница 1 от 4

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009