but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В16: Има ли организации, за които SaaS ERP не е подходящо решение? Кои/какви са те?

Отговор

В предишния въпрос показахме за кои организации ERP като услуга е подходящо решение. Това не означава, че за останалите, ERP като услуга е неподходящо решение.

Нека да покажем, само за справка, до какви изводи са стигнали аналитиците при изследването на подхода софтуер като услуга в сравнение с досега най-прилагания – on-premise или лицензен софтуер.

Yankee Group (www.yankeegroup.com/) сравнява лицензния софтуер със SaaS в следната таблица. Редовете в таблицата са свързани с най-чувствителните въпроси при стартирането на голям софтуерен проект, какъвто обикновенно е ERP проекта.

Лицензионен софтуер (on-premise)

Софтуер като услуга (SaaS, on-demand)

Плаща се капитален разход

Плащаш колкото ползваш

Висока стойност и годишна поддръжка

Ниска стойност на месечен абонамент, зависещ от броя на потребителите

Разходи за приложения и системен софтуер, управление, инфраструктура, ИТ/допълнителни приложения

Разходи за абонамент и минимални ИТ/ допълнителни приложения

Дълго време, необходимо за инсталиране и конфигуриране

По-бързо внедряване и скъсено време до реално използване

Няма контрол над доставчика след инсталирането

Повече контрол чрез взаимодействие с доставчика. Често доставчикът е и консултант на потребителите при използването на софтуера

По-голям риск за потребителите, т.к. той се затваря при тях

По-добро разпределение на риска заедно с доставчика на софтуера

В крайна сметка (пак ще го кажем), решаващо за успеха на ERP проекта е твърдото решение за реализирането му. В останалите случаи, ниската мотивация и убеденост във верността на подхода особено при ръководния състав може да доведе и до срив, защото не бива да се забравя и основната характеристика на ERP проекта (независимо дали софтуерът е SaaS, on-premise, hosted, ASP): всички отдели във фирмата (искат, не искат) се включват в него.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009