but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В13: На база на опита, които имате - какви са мотивите на клиентските организации за преход към SaaS ERP? Тези потребители, които вече са пристъпили към договор – те ползвали ли са преди това друга ERP или финансово-счетоводна система?

Отговор

Да, клиентите ни обикновено са ползвали преди това друга финансовосчетоводна система или предишни системи на ЕДА.

Мотивите на клиентите ни са различното нa подхода софтуер като услуга, а именно:

  • Бързо внедряване на ERP функционалност. Различното тук е, че клиентът получава ERP функционалност без да се налага да се инсталира нищо. Не се налага съвместяване на Колибри ERP с работещите при клиента софтуерни и хардуерни системи. Не са необходими скъпи лицензи за системен софтуер и големи разходи за допълнителен хардуер – сървъри и др. подобни;
  • По-добра и бърза поддръжка и нова функционалност. Схемата на реализиране на Колибри ERP като услуга предполага изключително бърз цикъл на взаимодействие между клиента и консултантите и специалистите на ЕДА като доставчик на услугата. Това означава поддръжка от консултантите и възможност за обновяване с нови версии на системата без изчакване и спиране на работата.
  • Предвидимост на разходите във времето. Клиентът плаща само абонамент за потребител на месец и евентуално план за обучение на потребителите, които ще работят в неговата ERP система.
  • Избягва се заключване и привързване към определена технология (операционни системи, сървъри);
  • Подобрена сигурност, производителност и достъпност до функционалността на бизнес системата. За постигане на тези предимства в Колибри ERP се използват най-нови и утвърдени като стандарт технологии и системи за криптиране, компресиране и пренос на данни;
  • Достъп до бизнес информацията навсякъде и по всяко време. Колибри ERP е Интернет базирана бизнес система и не поставя ограничения за потребителите си по време на работа и местоположение;
  • Постоянно поддържана актуалност на информацията. Колибри ERP работи над централизирана база данни, т.е. бизнес информацията е една за всички потребители. Всяка промяна в данните може веднага да бъде видяна и отразена от потребителите, които имат достъп до нея;
  • Колибри ERP расте заедно с растежа на фирмата. Колибри ERP като услуга може безболезнено да променя разпростирането на функциите си, ако бизнеса има нужда от промени – разширяване или стесняване с работни места. Практически не се поставят ограничения за обема на данните и броя на потребителите.
  • Получавате бизнес функционалност, не софтуер. Това означава, че няма нужда от инсталиране, няма грижа за защита и сигурност на данни, няма зависимост от софтуерни специалисти, няма проблеми с версии и/или лицензи за системен софтуер, няма разходи за скъпи сървъри и за тяхната поддръжка.
  • Колибри ERP като услуга позволява пълна концентрация на потребителите само върху функциите на системата. Не се налага клиентите да губят средства и внимание за несвойствена за тях поддръжка на софтуерни и компютърни системи. За надеждното функциониране на Колибри ERP се грижи изцяло ЕДА.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009