but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В12: Какво се случва с услугата и с данните на клиента в случай, че той не заплати месечната си такса за ползване на SaaS ERP?

Отговор

Софтуера като услуга има много справедлива и предсказуема схема на заплащане – Заплащаш когато и за което си използвал.

ЕДА, като доставчик на Колибри ERP се ангажира с изграждането и поддържането на целия хардуерен и софтуерен комплекс и необходимата IT инфраструктура за нормалното му функциониране. Клиентите, когато пожелаят могат да използват целия този ресурс за свои цели и заплащат само за потребителите си (което използват).

За щастие, много малко са случаите на ненавременно заплащане на абонаметна такса. В тези случаи ЕДА информира клиентите си и обикновенно се достига до договаряне на гратисен период за изчистване на задълженията. Разбира се, накрая, спирането на услугата ускорява този процес.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009