but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В08: Предлагате ли разнообразни схеми на ползване (в зависимост от брой потребители, нива на поддръжка и т.н.)? Ако да, моля, дайте подробности за различните схеми. С каква срочност са договорите за ползване на SaaS ERP?

Отговор

Основна схема: Функционалността на Колибри ERP може да бъде използвана като се заплаща месечен абонамент на потребител. Нивото на поддръжка е еднакво за всички потребители;

Специфична функционалност: Заплаща се разработката й. Поддръжката на специфичната функционалност се добавя към основната схема с увеличение на месечната вноска на потребител.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009