but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В06: Къде, на виртуален „хост“ разполагате ERP софтуера, който потребителите ползват под формата на услуга? Ваш собствен сървър ли обслужва платформата или ползвате услугите на специализиран център за обработка на данни? Каква поддръжка е осигурена?

Отговор

Колибри ERP като услуга е инсталирана на сървъри на ЕДА.

ЕДА изразходва значителни средства за максимално осигуряване на хардуерните системи срещу непредвидени спирания, чрез използване на надеждни сървъри с двойно осигурени дискови подсистеми и системи за захранване. При такава преосигуреност вероятността за сриване на сървъра и съответно на базата данни е намалена до минимум. Въпреки това, ЕДА извършва всекидневно архивиране на данните на всички свои клиенти, което гарантира дори и в най-лошия случай, данните на клиентите с точност до деня, предхождащ деня на пропадане на дисковете с масиви от данни на сървъра. Използваните софтуерни и хардуерни комплекси се настройват за предварително нотифициране на съответния технически персонал на ЕДА при вероятност за евентуално възникване на събитие, което ще наруши нормалната работа на системите.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009