but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В04: На какъв ERP софтуер е базирана онлайн системата (каква "on-premise" система служи за основа)? Какви функционалности предлага? - Има ли ограничения във функционалността в сравнение с базовата, инсталационна ERP?

Отговор

Нашата цел е Колибри ERP да се предлага изцяло само като услуга. По-големите клиенти изискват (обаче и все още) системата да е инсталирана на техен сървър. За тези клиенти обикновенно се доработва специфична функционалност. Това малко променя общия метод на предлагане (софтуер като услуга), но дори и в тоя случай отговорностите и задълженията на ЕДА са същите, както са посочени в изброяването от предишния въпрос.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009