but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Колибри ERP като услуга

Колибри ERP като услуга - нов начин за използване на системата - абонамент!

Въпроси
В01: Откога предлагате ERP под формата на услуга (SaaS ERP)? Защо решихте да навлезете на този нов пазар?
В02: До настоящия момент, как клиентите ви възприемат SaaS предложението - Колибри ERP? Имате ли реални договори и ако да – бихте ли ни дали известни подробности (например фирми от какви сектори, от какъв мащаб, по какви причини избира SaaS ERP)?
В03: Какви особености характеризират SaaS системата?
В04: На какъв ERP софтуер е базирана онлайн системата (каква "on-premise" система служи за основа)? Какви функционалности предлага? - Има ли ограничения във функционалността в сравнение с базовата, инсталационна ERP?
В05: Инсталационните ERP („on-premise“) са известни с това, че позволяват известни модификации и настройки спрямо конкретните особености на потребителската организация. Възможно ли е това и при SaaS ERP?
В06: Къде, на виртуален „хост“ разполагате ERP софтуера, който потребителите ползват под формата на услуга? Ваш собствен сървър ли обслужва платформата или ползвате услугите на специализиран център за обработка на данни? Каква поддръжка е осигурена?
В07: Как е гарантирана свързаността на този сървър към външния свят, така че клиентите да имат достъп до системата си 24х7? Все пак, в случай на срив (дори при случай на тройно подсигуряване сривове са възможни, макар шансът да е нищожен)?
В08: Предлагате ли разнообразни схеми на ползване (в зависимост от брой потребители, нива на поддръжка и т.н.)? Ако да, моля, дайте подробности за различните схеми. С каква срочност са договорите за ползване на SaaS ERP?
В09: Ценообразуване: по какъв начин се формират цените, които клиентите заплащат за ползването на ERP като услуга? Какво влияние върху цената имат следните параметри: брой едновременни потребители, консумирано време на потребление, консумиранa мощност?
В10: Какви средства за защита на данните на фирмите-потребители сте приложили във вашата SaaS ERP оферта? По какъв начин гарантирате, че техните конфиденциални данни няма да бъдат компрометирани? Използвате ли криптиране (ако да – какво)?

Страница 1 от 2

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009