but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В07: Кога ERP ще започне да възвръща ползи за фирмата и в какъв размер могат да бъдат те?

Отговор

Не очаквайте да революционизирате вашия бизнес с ERP. Внедряването на ERP e резултатно упражнение, което се фокусира върху оптимизирането на вътрешнофирмената организация, а не върху вашите клиенти, доставчици или партньори. За резултатите от внедряването, обаче, ще трябва да почакате известно време. Изследването на Meta Group, което споменахме в предишния въпрос и обхващащо 63 фирми, показва, че нормално трябва да минат 8 месеца (от средно общо 31 за внедряване), за да се видят някакви резултати. От същото изследване е установено, че ползите (savings) от новата ERP система са били в рамките на средно $1.6 милиона за година.

Интересно е да се отбележи резултата от изледване на Aberdeen Group, направено през година над повече от 1680 различни по размер производствени фирми. Фирмите, които внимателно са следели показателя за възвръщаемост на инвестицията (return on investment (ROI) с внедраване на ERP са постигнали много повече резултати от тези, които не са се интересували от възвращаемостта. Отличниците в изследването (that Aberdeen Group identified as "best performing") са успели да достигнат средно 93% подобрение на различни покзатели, като съкращаване на разходите, подобряване следването на графиците, намаляване на повторните действия и операции, подобряване качеството на обслучване на клиентските поръчки.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009