but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В06: Какво реално ще струва ERP проектът?

Отговор

Meta Group (вече собственост (от 2005 г.) на Gartner - www.gartner.com) са направили изследване, търсейки отговор на въпроса за пълната цена за внедряване на ERP (TCO - total cost of ownership), включвайки хардуер, софтуер, професионални услуги и разходи от вътрешнофирмен характер. TCO цифрите включват внедряването на софтуера и двугодишно съпътстване, което може да се смята за реална цена за пълното настройване, ъпгрейд, оптимизиране на системата към фирмената организация. Измежду 63 фирми, разглеждани при изследването, включващи малки, средни и големи компании, работещи в различни индустрии - средната стойност на ERP-TCO e бил $15 милинона (най-високата цифра е била $300 милиона, а най ниската - $400 хиляди). Разбира се, трудно е да се приеме, че това е най-добрата извадка от фирми, които дават правилната оценка, но Meta Group стигат до извода, че ERP е скъп проект, независимо към какъв размер фирма се отнася той.

Резултатите от 2007 г. на Aberdeen Group изследването върху 1680 производствени фирми от всякакви размери показват корелация между размера, широтата на прилагане на ERP (брой потребители, брой отдели, звена, офиси, подразделения, фирми) и пълната стойност на внедряване и съпътстване. Затова, според репорта на Aberdeen Group следва заключението - с растежа на фирмата, расте и броя на потребителите, заедно с общата стойност на софтуера и услугите по внедраване и съпътстване

Например, фирма с обем на приходите до $50М би трябвало да очаква средно $384 295 като стойност на ERP проекта. Средно големи фирми с обем на продажбите между $50М-$100М може да очаква да плати средно дори почвече от $1М като пълна цена на ERP проекта, значително по-големите фирми с $500M-$1 милярд годишен доход би трябвало да очакват да платят повече от $3М като пълна стойност.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009