but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В04: Какво конкретно една ERP система може да подобри в моя бизнес?

Отговор

Има пет важни причини, поради които фирмите започват ERP проект:

  1. Интегриране на финансовата информация. Когато управляващият фирмата или собственикът се опитат да разберат какво е състоянието в даден момент, те могат да получат различни версии - и всичките от тях "верни". Финансовият отдел има свое виждане за състоянието, представено с перфектни таблици от числа. Отделът за продажби има друга версия. Различните клонове или подразделения на фирмата могат да имат собствени разчети (версии) за това, с какво са допринесли за приходите и печалбата на фирмата. ERP създава една версия за истината, която не може да бъде коментирана, т.к. всички използват една и съща система;

  2. Интегриране на информацията за поръчките от клиенти. ERP системата може да се превърне в мястото, където поръчката от клиент живее - от момента на получаването й от търговския агент или представител до експедирането на поръчаното и изпращането на фактурата. Имайки информацията в една система, фирмите могат да поддържат поръчките по-лесно да координират производството, наличностите, експедирането, плащанията, независимо от местоположението на подразделенията, които ги осъществяват, но синхронизирано и/или в едно и също време;
  3. Стандартизиране и ускоряване на производствения процес. Фирмите производители, особено тези, които са успели да се слеят с едни фирми и/или да закупят други, често установяват, че отделните фирми или подразделения вършат едни и същи неща, използвайки различни методи и компютръни системи. ERP системите идват със стандартни методи за автоматизиране на преобразуване на информацията, свързана с производствените процеси. Стандартизирайки тези процеси и използвайки единна система, фирмата може да съкрати сроковете за производство, да увеличи продуктивността и да съкрати управляващия персонал;
  4. Съкращаване на наличностите. ERP помага производствените процеси или доставките на стоки да протичат по-гладко и дава пълна яснота за нещата около изпълнението на поръчките. Това може да доведе до съкращаване на наличностите, необходими за производството и може да помогне при планирането на доставките към клиентите като в същото време се използват по-оптимални количества от крайни продукти или стоки за всеки момент от времето. За да усъвършенствате максимално вашите потоци на доставки, вие се нуждаете от съответния софтуер (SCM - Supply Chain Management system), но ERP може също да помогне. Между другото, в идеалния случай, SCM системите използват като база, информацията, предоставена им от съответните ERP системи;
  5. Стандартизиране и управление на информацията, свързана с човешките ресурси. Това е важно, особено за фирмите, притежаващи няколко подразделения или клонове. Възможно е в организацията да няма унифициран метод за управление на персонала и/или средства за поддържане на лоялността към фирмата. От една страна с единна система от права и задължения, интегрирани в ERP, всички служители от всички отдели и нива могат да бъдат задължени да спазват политиката на фирмата, от друга - може да се подобри комуникацията със служителите и да се предлагат еднакви бонуси или помощи за стимулиране. ERP може да оптимизира и по косвен начин използването на човешките ресурси във фирмата като дава възможност бързо да се оценяват възможностите за успешен бизнес и съответно за пренастройка и преразпределение на усилията на служителите към по-подходящи за бизнеса дела.

По пътя на разрешаването на тези проблеми, фирмите често забравят за факта, че ERP системите не са нищо повече от формално описание на пътищата, по които типична фирма прави своя бизнес. Повечето от тях са доста сложни и многофункционални продукти, но трябва да се знае, че всеки промишлен отрасъл си има свои специфики, изискващи специални добавки към общата функционалност.

За да се отчитат по-лесно спецификите на различните индустрии и да се намалят нуждите от доработване, ERP доставчиците отскоро започнаха да предлагат специално пригодени приложни пакети, вземайки под внимание нуждите на всеки бранш или индустрия (т.е. на всеки вертикален сегмент). Разбира се, обикновено има още работа по доработване на системата за да се удовлетворят конкретни клиентски изисквания, но се предлагат пакети, които се целят в индустрии, като търговия, медия, приборостроене, високи технологии, публичен сектор, банково дело и др. Допълнително, ERP доставчиците предлагат настройваеми подсистеми за управление и поддръжка на производство за различни области, като се започне от производството на храни и се стигне до производството на конструкции, авиопромишленост, отбранителни системи т.н.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009