but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В13: Как работят ERP системите на принципа софтуер като услуга (on-demand, software-as-a-service SaaS)?

Отговор

Малки, но нарастващ брой доставчици вече предлагат ERP като услуга (on-demand, SaaS). Техния софтуер се поддържа (hosting) или от самите доставчици или от трети фирми. Няма софтуер за инсталиране на сървъри на клиента или на компютрите му. Вместо това, потребителите използват ERP системата чрез Web, като в същото време доставчиците на ERP функционалност като услуга (on-demand, SaaS) се стараят да направят системите си по-удобни за потребителите, отколкото традиционните, инсталирани на място на клиента системи. Трите основни търговски аргумента на доставчиците на ERP като услуга са следните:

  • Кратко време за въвеждане в действие, т.к. не се инсталира софтуер и не се налага неговото интегриране в софтуерната и хардуерна среда на клиента;
  • Лесно инсталиране (и с по-голяма честота) на нови версии.  Практически това се извършва от доставчика на ERP на негови сървъри и конфигурации, т.е. в много по-удобна за доставчика среда за работа;
  • По-ниска стойност (правото за ползване на функционалността на софтуера е далеч по-ниска от инсталиране на софтуер в среда на клиента). Нормално се заплаща за потребител на месец, като тази стойност не надхвърля 10% от средномесечната заплата или дори по-ниско. Редуцират се и разходите по интегриране на систамата в средата на клиента, намаляват и консултантските разходи.

В октомврийския брой на CIO Magazine се се рапортува ,че от фирмите с инсталирани ERP  системи само 9% от фирмите не използват стандартния модел на инсталирана във фирмата система. 54% от тях нямат намерение на използват друг модел, а 35% отговарят, че биха пробвалинещо друго като модел, но не знаят точно кога ще го направят.

Главно малки и средни фирми са тези, които използват ERP като услуга в момента, но трябва да се отбележи, че вече и големите фирми, отдавна работещи с ERP системи, експериментират с on-demand/SaaS алтернативи за някои от своите дейности или подразделения.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009