but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

В12: Как ERP се интегрира (свързва) с e-commerce?

Отговор

ERP доставчиците не са подготвени за лавинообразното навлизане на e-commerce. ERP е комплексен софтуер и не е предназначен за публична употреба. Това означава например, че само служители на фирмата могат да управляват информацията за поръчките и да използват технологичните термини, възприети в софтуера. Но сега клиентите и доставчиците на фирмата изискват достъп до същата информация, която вътрешните служители ползват, като например състоянието на поръчките, наличните количества, съгласуване на документи (поръчки, проформи, фактури, плащания), но я искат в общоприет вид, без използване на специфични за ERP термини и лесно достъпна - от фирмения Web сайт например.

Появата на e-commerce означава, че възниква необходимост IT отдела да създаде два нови канала за достъп до ERP системата - един за клиентите (иначе известен под името бизнес към клиент - business-to-consumer) и един за доставчиците и партньорите - наречен бизнес към бизнес (business-to-business). Тези две групи потребители изискват два различни типа информация от вашата ERP система. Клиентите искат да знаят състоянието на поръчките и информация как са приети плащанията, а доставчиците и партньорите искат и всичко останало.

Традиционните ERP доставчици са ползвали много ресурси, за да създадат възможност за свързаност между Интерент и техния софтуер, т.к. всички разбират, че трябва да го направят и ще е необходимо много време, за да го осъществят. Основното тук обаче е, че фирмите с амбиции в e-commerce бизнеса извършват огромна работа, за да направят техните ERP системи да бъдат достъпни през Интернет. За тези фирми, които имат късмета да закупят своите ERP системи от доставчик, имащ опит и в разработката на e-commerce приложения, интеграцията на ERP с Интернет ще се осъществи много изгодно и надеждно. За тези, чиито доставчик няма опит в разработката на Интернет приложения, най-добрата и може би единствената възможност е налични специалисти и консултанти да разработят желаната интеграция.

Няма значение какви са детайлите, решаването на тежкия проблем за интегриране на ERP с e-commerce изисква внимателно планиране, което е ключ към решаването му по правилния начин.

Един от трудните за разрешаване проблеми при ERP с e-commerce интеграцията е, че Интернет никога не спира. ERP приложенията са големи и сложни и изискват поддръжка. Спирането на ERP, ако e-commerce Web сайта е директно свързан, означава, че и той ще трабва да се спре изцяло или поне частта, имаща връзки с ERP. По-гъвкав вариант е, ако e-commerce приложението е направено с управляеми връзки с ERP и то продължи да работи, докато се извършва надстройка (upgrade) и/или поправки по ERP системата.

Разрешаването на проблема за интегриране (съвместната работа) на ERP и e-commerce приложенията, без да се имат предвид другите приложения, които изискват информация от ERP (като CRM и SCM), довежда фирмите до необходимостта от интерфейсен (междинен) софтуер (middleware software). Този междинен софтуер работи на принципа на софтуерните транзакции, като взема информация от ERP и я конвертира във формат, който e-commerce и другите софтуери могат да разберат. Междинният софтуер се развива през последните години и въпреки че е трудно да се продава и да се доказва ROI от неговото използване, той може да помогне да се решат много от големите проблеми на интеграция на съществуващите ERP системи.

Взаимодействието на ERP с e-commerce приложенията – без да се забравя за необходимостта от данни от ERP  за други системи, като CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management) – налага развитието на нов вид софтуер, явяващ се междинни звено между системите – middleware и EAI софтуер. Основната работа, която тези приложения извършват е преобразуване на информацията от една система в разбираем формат за други системи.

Друго направление за комуникация между системите, особено популярно сред Интeрнет базираните системи (нормално предлагани като услуга, On-demand, SaaS) е използването на Web Services, като стандарт за коминикация между различни системи, които могат да работят и на различни сървъри. В този случай от разработчиците на ERP се разработва функционалност за управление и контрол на специализирани SOAP клиенти на систамата. Използвайки такива специализирани клиенти, външни системи (e-commerce, CRM, SCM и др.) могат да правят заявки към данни от ERP, когато е необходимо, но ограничени от правата за достъп зададени за съответния SOAP клиент, с който са регистрирани в ERP.

Категория

 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009